Czy jesteś gotowy/a na coaching?

Darmowe zdjęcie z galerii z analityka, analiza, autobus

Żeby poświęcić się procesowi coachingowemu, trzeba być na niego gotowy. Jest to istotne z punktu widzenia przyszłych, Twoich korzyści. Najskuteczniejsze efekty coaching przynosi, kiedy wystąpią pewne elementy.

Przede wszystkim zdolność do działania. Jeżeli nie jesteś gotowy/a do podjęcia działania w kierunku zmiany, a chcesz jedynie pozostać w stanie, w którym jesteś obecnie, w swoim wygodnym fotelu, nie rozpoczynaj coachingu, bo to strata czasu. Coaching wymaga działania.

Aby coaching miał sens, niezbędna jest również Luka, czyli przestrzeń między tym gdzie jesteś, a tym gdzie chcesz być. Podczas procesu wypełniasz tę lukę zasobami, umiejętnościami, przekonaniami i strategią działania.

Kolejnym, równie ważnym czynnikiem, jest gotowość do poniesienia odpowiedzialności za swoje działania. Zmiana w życiu wymaga uświadomienia sobie, że to Ty jesteś odpowiedzialny/a za swoje życie. Pamiętaj, że nikt inny za Ciebie życia nie przeżyje. Nikt za Ciebie nie zadzwoni do klienta, nikt za Ciebie nie pójdzie poćwiczyć, nikt za Ciebie się nie nauczy.

Wola – jak bardzo chcesz osiągnąć swoje cele? Ile jesteś gotów/owa dać z siebie, żeby dojść tam, gdzie chcesz? W jaki sposób możesz mi udowodnić, że tego naprawdę pragniesz? Coaching nie może być popychaniem ani udowadnianiem, że tego chcesz? To Ty wiesz czego chcesz. Nie coach.

Zaufanie jest fundamentem w relacji coachingowej. Jeżeli między Tobą, a coachem nie będzie zaufania, wasz proces może nie przynieść upragnionych przez Ciebie efektów.

Szczerość – coach może zagwarantować Ci szczerość. Czy jesteś gotowy/a na szczerość ze strony coacha? A przede wszystkim, czy jesteś gotowy/a na szczerość z samym/ą sobą?

Jeżeli zależy Ci na efektach, jeżeli chcesz wynieść ogrom korzyści jakie daje coaching, zastanów się, czy spełniasz powyższe.

Bibliografia:
Keith Rosen, Coaching Sprzedawców. Wyd. Wolters Kluwer S.A.